Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội

HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP VỚI PHỤ HUYNH TRONG CÔNG TÁC CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ TẠI NHÀ HĐLQVH : Thơ "Ông mặt trời" (MGB 3-4 TUỔI)

HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP VỚI PHỤ HUYNH TRONG CÔNG TÁC CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ TẠI NHÀ HĐLQVH : Thơ "Ông mặt trời" (MGB 3-4 TUỔI)