Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội

HÀ NỘI TUYỂN SINH MẦM NON, LỚP 1, LỚP 6 TỪ NGÀY MAI

HÀ NỘI Tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 từ ngày mai, cụ thể: 

- Tuyển sinh vào lớp 1: từ 00 giờ 00 ngày 01/7/2022 đến 24 giờ 00 ngày 03/7/2022. 

- Tuyển sinh vào lớp 1: từ 00 giờ 00 ngày 01/7/2022 đến 24 giờ 00 ngày 03/7/2022.

- Tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non: từ 00 giờ 00 ngày 04/7/2022 đến 24 giờ 00 ngày 06/7/2022.

- Tuyển sinh vào lớp 6: từ 00 giờ 00 ngày 07/7/2022 đến 24 giờ 00 ngày 09/7/2022.

Mời các Phụ huynh học sinh xem video hướng dẫn cách đăng ký tuyển sinh trực tuyến trên hệ thống https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/